top of page

ANGLÈS PER

NENS

L'objectiu principal per als nostres alumnes més joves és brindar seguretat al parlar, sumada de nous coneixements.

És primordial crear un ambient de treball dinàmic, amb situacions reals on els alumnes desenvolupin confiança per a un futur pròxim tenir una millor intel·ligència lingüística.

Niños de escuela
ESOL_Cambridge.jpg

Metodologia

  • Classes enfocades a la comunicació oral.

  • Treball per projectes i espais didàctics.

  • Treball competencial per intel·ligències múltiples.

  • Grups reduïts.

  • Seguiment individualitzat per a cada alumne.

Horaris

  • Dilluns i Dimecres dia 17: 30 a 19:00

  • Dimarts i Dijous de 17:30 a 19:00​

Avaluació

  • Avaluació trimestral.

  • Qualificació de projectes, treballs i portfoli.  

  • Certificat oficial de nivell a final de curs.

bottom of page